• Plik
  • Import pliku(Ctrl+O)
  • Wyczyść wszystko(Ctrl+E)
  • Zapisz w projektach(Ctrl+S)
  • Zapisz plik(Ctrl+Shift+S)
 • Projekty

   Projekty

   • Wszystkie kategorie
   • Category #1
   • New Category
  • Drukuj

    Drukuj

  • Udostępnij

    Udostępnij Powrót do udostępniania

   • Utwórz link, aby udostępnić swój projekt

    Your link has been created successfully

    Udostępnij:

  • Pomoc
   • Quick help

   • ctrl+a Select all objects
    ctrl+d Double the activate object
    ctrl+e Clear all objects
    ctrl+s Save current stage to my design
    ctrl+o Open a file to import design
    ctrl+p Print
    ctrl++ Zoom out
    ctrl+- Zoom in
    ctrl+0 Reset zoom
    ctrl+z Undo changes
    ctrl+shift+z Redo changes
    ctrl+shift+s Download current design
    delete Delete the activate object
    Move the activate object to left
    Move the activate object to top
    Move the activate object to right
    Move the activate object to bottom
    shift+ Move the activate object to left 10px
    shift+ Move the activate object to top 10px
    shift+ Move the activate object to right 10px
    shift+ Move the activate object to bottom 10px
   • Custom help content
   • Copyright © 2017-2022 Lumise Inc.
    All Rights Reserved.

    Powered by Lumise version 2.0.1

  • Shop
  • Cofnij
  • Ponów
  • Design
  • Produkt
  • Farba
  • Koszulki
  • Warstwy
    Więcej
   • Rozpocznij projektowanie, dodając obiekty z lewej strony
   • All selected objects are grouped | Ungroup?
   • Group objects Grupuj pozycję wybranych obiektów
    • Opcje wypełnienia

     Zapisz kolor

    • Opcje
     • Automatycznie dopasuj pozycję aktywnego obiektu do innych obiektów
     • ON: Zachowaj wszystkie bieżące obiekty i dołącz szablon do; OFF: Usuń wszystkie obiekty przed zainstalowaniem szablonu
     • Zastąp wybrany obiekt obrazu zamiast tworzyć nowy
    • Zastąp obraz
    • Przytnij
    • Maska
     • Wybierz wartwę maski

    • Usuń tło
     • Usuń tło

     • Deep:

     • Mode:

    • Filtry
     • Filtry

      • Original
      • B&W
      • Satya
      • Doris
      • Sanna
      • Vintage
      • Gordon
      • Carl
      • Shaan
      • Tonny
      • Peter
      • Greg
      • Josh
      • Karen
      • Melissa
      • Salomon
      • Sophia
      • Adrian
      • Roxy
      • Singe
      • Borg
      • Ventura
      • Andy
      • Vivid
      • Purple
      • Thresh
      • Aqua
      • Edge wood
      • Aladin
      • Amber
      • Anne
      • Doug
      • Earl
      • Kevin
      • Polak
      • Stan

     • Brightness:

     • Saturation:

     • Contrast:

    • Wyczyść filtry
    • Kliknij, a następnie przeciągnij myszą, aby rozpocząć rysowanie. Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
    • QRCode text
    • Opcje wypełnienia
     • Opcje wypełnienia

      Zapisz kolor

      • Transparent:

      • Stroke width:

      • Stroke color:

     • Rozgrupuj pozycję
     • Ułóż warstwy
     • Pozycja
      • Pozycja obiektu

       Zablokuj pozycję obiektu:

      • Center vertical
      • Top left
      • Top center
      • Top right
      • Center Horizontal
      • Middle left
      • Middle center
      • Middle right
      • Press &leftarrow; &uparrow; &rightarrow; &downarrow; to move 1 px, <br>Hit simultaneously SHIFT key to move 10px
      • Bottom left
      • Bottom center
      • Bottom right
     • Przekształcenia
      • Rotate:

      • Skew X:

      • Skew Y:

      • Flip X:
       Flip Y:

       Swobodna transformacja przez naciśnięcie SHIFT+⤡

     • Font family
     • Edytuj tekst
      • Edytuj tekst

      • Font size:

      • Letter spacing

      • Line height

     • Text Effects
      • Text Effects

      • Radius

      • Spacing

      • Curve

      • Height

      • Offset

      • Trident

     • Text align
     • Uppercase / Lowercase
     • Font weight bold
     • Text style italic
     • Text underline

     Please select a product to start designing

     Scroll to zoom